Hjelp til utleie

Leier du ut din bolig på Gran Canaria? Trenger du hjelp til organiseringen?

Jeg kan bistå med alle tjenester, som for eksempel:

- Utlevering av nøkkel

- Organisere vask før ankomst/etter avreise (om du har nøkkelutlevering i tillegg).

- Bistå om noe skulle oppstå, tilkalle fagpersoner der det trengs

- Innkjøp av vann og annet som ønskes i kjøleskapet

Jeg skreddersyr gjerne for dine behov, og tjenesten kan kjøpes for én måned av gangen.