– Tilsyn av hus/leilighet: 45 € i måneden. – Arbeid på timer: 25 € – Nøkkelutlevering: 45 € pr. ankomst fram til Kl. 24.00. Etter Kl.24.00. 50 € inkluderer utrykning ved behov til dine gjester om du leier ut. – Vask: Jeg gir pris på vask av din eiendom etter befaring hos deg – Tolketjenester: 25 € pr. påbegynt time. – VV lisens: Fra 150 €, avhengig av hvilke tjenester du vil at jeg skal gjøre, eller om du ønsker å gjøre noe selv – Innregistrering av gjester hos politiet: 5 € pr. person Alle priser er eksl. 6,5 % igic. Om du går inn på en avtale med meg om faste oppgaver, lages det kontrakt med spesifisering av arbeidsoppgaver. Kontrakten vil inneholde arbeidsoppgaver, tidsrom, priser og betalingsmåte. Alt avtalt arbeid utover det som er beskrevet i kontrakten, vil faktureres pr. time. For å få et skreddersydd tilbud ta kontakt med meg, og vi lager et opplegg for deg.